Način funkcionisanja i komponente solarnog fotonaponskog sistema