Solarna energija

Sunčeva svetlost može se u električnu energiju pretvoriti upotrebom fotonaponskih ćelija (FN), koncentrirajući sunčevu energiju i raznim eksperimentalnim tehnologijama. FN uglavnom se upotrebljavaju za napajanje malih i srednje velikih potrošača, od kalkulatora kojega napaja jedna ćelija do kućanstava nespojenih na električnu mrežu s čitavim fotonaponskim sistemom.

Za nezavisno snabdevanje strujom, solarni paneli se koriste za objekte kao što su videndice,salaši, brodovi,odvojeni objekti gde ne pokriva elektro mreža… Ovi sistemi isplate se za kratko vreme u odnosu na strujne agregate koji koriste gorivo. Manji sistemi potpuno zadovoljavaju potrebe za potrošače energije, kao što su osvetljenje, frižider, pumpe za vodu, računar ili TV. Preporučujemo potrošače koje imaju A+ klasu energetske efikasnosti.

Solarni paneli daju struju gde električna energija nije dovedena (off grid sistemi) ili pak sistemi gde električna mreža postoji to su (on grid sistemi).

Svaki paket, dobro proračunat i sa kvalitetnim komponentama sistema, u sebi sadrži neophodne komponente: solarne ploče, regulator punjenja, solarnih baterija, pretvarač (invertor) na 220V, elemente zaštite, noseću konstrukciju za solarne ploče.