DC rastavljač snage Ex9IP 4P 63A, širina 4 modula, 4-polni