Proizvodi – Cene

SOLARNI PANELI:
Posedujemo kvalitetne solarne fotonaponske panele, poli i mono kristalnecije karakteristike možete proveriti. Poseduju sve potrebne sertifikate.
REGULATORI PUNJENJA:
Regulatori punjenja su sastavni deo solarnog sistema, potrebno je da imaju izuzetne preformanse jer su veoma bitni pored svega ostalog za efikasno funkcionisanje sistema, što naši regulatori to i dokazuju.
SOLARNE BATERIJE:
Kod solarnih baterija treba obratiti posebnu pažnju. Moraju biti proverene diagramskim punjenjem i pražnjenjem da bi mogle primiti, takođe i izdati kada je potrebno svu adekvatnu proizvedenu struju od solarnih panela. Posedujemo kvalitetne baterije tipa AGM koje zadovoljavaju kvalitetan rad sistema.
PRETVARAČI (INVERTORI) NAPONA:
Naši pretvarači napona su izuzetnog kvaliteta, te snage koja i napisana na njima. Pretvaraju jednosmeran napon u naizmenični i to CIST SINUS. Bez ikakvih problema pokreću sve električne uređaje. Dugogodišnjim radom smo ustanovili da pretvarači moraju imati kvalitetan i dugovečan rad, stoga smo se i opredelili za ove tipove pretvarača (na primer, naš pretvarač od 1000W tj. 1500 VA ima masu od 14 kg). Takođe imaju u svom radu i funkciju rada UPS uređaja (ugrađen punjač), njihov rad se kontroliše parametrima na LCD displeju.

CENOVNIK